Aliexpress skutočne nemôže detailne prizerať každú objednávku u obchodníkov, ktorých tovar ponúka. O to viac sa však snaží vyriešiť prípradné problémy s tovarmi či ich objednávkou. Proces reklamácie či inak nazývané otvorenie sporu (Open Dispute) má teda Aliexpress do detailu vyladený. Pomocou nášho návodu ho zvládnete úplne v pohode, aj keď neviete po anglicky.

Začatie reklamácie (otvorenie sporu/ open dispute) na Aliexpresse

Každú objednávku, ktorú na Aliexpresse uskutočníte, môžete reklamovať. Vyberte si teda tovar, ktorý chcete reklamovať a kliknite na link Open Dispute.  

Na ďalšom kroku si vyberiete, či budete požadovať vrátenie peňazí alebo ich časti bez vrátenia tovaru späť obchodníkovi = Refund only alebo vrátenie tovaru späť a potom aj vrátenie celej čiastky = Return Goods. Po vybraní jednej z týchto možností sa už dostanete na príslušný reklamačný formulár.

Reklamácia tovaru a vrátenie peňazí z Aliexpressu

Refund only - používa sa v prípade, že tovar nedorazil vôbec, dorazila len jeho časť alebo je tovar nejakým spôsobom poškodený. Tovar sa neposiela späť predajcovi. Môžete tu žiadať celú sumu späť alebo len jej časť - každopádne Aliexpress vám dá rozmedzie, v ktorom sa požadovaná suma môže pohybovať.

Return Goods - túto možnosť zvoľte, keď budete vracať tovar späť predajcovi a dostanete tak celú sumu späť. Pozor, v takomto prípade však platíte prepravné náklady.

V reklamačnom formuláre potom na ďalších krokoch vyberáte jeden alebo viac dôvodov k vráteniu peňazí a uvádzate sumu, ktorú chcete vrátiť - pozor, musíte dodržať rozmedzie dané Aliexpressom. Je nutné vyplniť všetky políčka, ktoré sú označené hviezdičkou.

Taktiež tu musíte uviesť, čo presne sa stalo a prečo tovar reklamujete, a to v poli Please write your request detail. Tu popíšte váš problém, ideálne v angličtine, použijete napríklad Google prekladač, alebo v slovenčine ale bez dĺžňov a mäkčeňov. 

Tu môžete vložiť aj dôkaz o poškodení tovaru (upload evidence), fotky a videa (napríklad pri nefunkčnej elektronike).

Takto vyplnený formulár už stačí len skontrolovať a odoslať kliknutím na tlačítko Submit. Že bol formulár odoslaný zistíte jednoducho aj tak, že u vášho tovaru sa objaví stav Dispute in progress

Sledovanie, eskalácia a ukončenie reklamácie/sporu na Aliexpresse

Na vyššie uvedený link Dispute in progress sa dá kliknúť. Dostanete sa tak ku všetkým detailom vašej reklamácie. Môžete tu sledovať, ako sa vaša zadaná reklamácia vyvíja. Dôležitý údaj je najmä Reminder, kde vidíte, do kedy vám predajca musí odpovedať. V prípade, že vám v tomto termíne neodpovie, je spor vyriešený vo váš prospech a vy dostanete sumu na váš účet.

Ak predajca zareaguje, môžete jeho riešenie prijať tlačítkom Accept a tým spor/reklamáciu dokončiť podľa navrhovaného riešenia alebo ho naopak odmietnuť tlačítkom Reject.

Ak si vyberiete Reject, potom dôjde k takzvanej eskalácii sporu (Escalate dispute). V tomto prípade už do sporu vstupuje sám Aliexpress. Ten finálne rozhodne o vyriešení sporu. Výsledok reklamácie/sporu vám dá Aliexpress vedieť počas niekoľkých dní a pošle vám ho aj mailom. V prípade vrátenia celej sumy či jej časti sa vám pripíše na účet do troch až pätnástich dní.

Po ukončení sporu sa vám objaví stav Dispute Finished.  Ak nie ste s výsledkom reklamácie spokojní, máte ešte možnosť sa do siedmych dní k reklamácii vyjadriť cez Dispute Survey.