Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi na Refundo.sk sa riadi zákonom ČR č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.

Refundo s.r.o. (prevádzkovateľ servera Refundo.sk) je jediným vlastníkom osobných údajov získaných na tomto serveri. Osobné informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi inak ako udáva toto dojednanie.

Prevádzkovateľ servera Refundo.sk je riadne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov ČR (ÚOOÚ) ako správca osobných údajov.

Osobné údaje je možné na písomnú žiadosť používateľa vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

Detail registrácia u UOOÚ ČR

Registrovať cez Facebook

alebo

Ako Refundo.sk funguje?