Odporučte službu Refundo.sk ďalším ľuďom a získajte zaujímavé odmeny

Staňte sa aktívnym členom služby Refundo.sk a získajte bonus za odporúčanie našej služby vo forme peňazí, ktoré vám zašleme na váš bankový účet.

Za čo a koľko od nás môžete získať peňazí?

0,20 €
za každého nového používateľa, ktorý sa zaregistruje cez váš odkaz na Refundo.sk a potvrdí svoju registráciu
4 €
bonus pripíšeme v momente, keď daný člen do 3 mesiacov po svojej registrácii uskutoční nákupy v hodnote aspoň 40 € bez DPH

Ako funguje odporúčanie?

Podľa nášho názoru je najväčší kompliment, ktorý nám môžete dať, že odporučíte Refundo ďalším. Ako odmenu za odporučenie vám ponúkame bonus, ktorý si môžete nechať buď pre seba alebo sa o neho rozdelíte s osobou, ktorú odporučíte.

Každý používateľ Refundo získava za odporúčania bonusy vo forme peňazí, ktoré mu pripisujeme na jeho profil. Tieto peniaze si potom môžete nechať zaslať na bankový účet!

Odporúčanie Refundo je veľmi jednoduché a trvá len niekoľko okamihov, stačí postupovať podľa jednoduchých pokynov uvedených nižšie...

Ako začať?

  1. skopírujte si svoj partnerský odkaz pre zdieľanie Refundo.sk a vždy ho používajte na propagáciu
  2. informujte svojich známych o službe Refundo.sk a vždy priložte váš partnerský odkaz, aby vám boli započítané peniaze
  3. pre propagáciu využívajte sociálne siete - Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram
  4. využívať môžete tiež chatovacie nástroje ako Facebook Messenger, WhatsApp, Vıber, ICQ, Skype alebo klasický e-mail
  5. propagujte Refundo.sk na vlastnom webe, blogu alebo youtube profilu ...
  6. odporúčame vždy službu popísať a neposielať hromadné texty. Pre vyššiu účinnosť sa snažte odporúčanie upraviť a personalisovat podľa daného príjemcu.

Podmienky odporúčania

Povedzte svojim známym o Refundo.sk a získajte peňažný bonus za odporúčanie. Pripíšeme vám 0.20 € bonus za každého odporúčaného nového člena, ktorý aktivuje svoju registráciu. A 4 € bonus pripíšeme v momente, keď daný člen počas 3 mesiacov po svojej registrácii uskutoční nákupy v hodnote aspoň 40 € bez DPH a získa za tieto nákupy schválené peniaze späť.

Nie ste obmedzení množstvom odporúčaných ľudí, čo znamená, že suma, ktorú môžete získať, záleží len na vás!

Pre odporúčanie je nutné použiť váš unikátny odkaz. Prečo toho nevyužiť a nedáte si odkaz napr. do podpisu v emailu, použite ho na Facebooku alebo Twitteru, obľúbenom fóre, webovej stránke alebo na svojom blogu.

Podmienky vernostného programu

Cieľom odporúčanie používateľov je privádzať pre cashback portál Refundo.sk nových registrovaných reálných používateľov, ktorí portálu rozumejú a môžu ho používať (teda sú z Českej republiky alebo Slovenska).
Používateľ zapojený do vernostného programu nesmie používať robotov a skriptov pre získavanie bodov.
Používateľ nesmie používať viac používateľských účtov pre získanie bodov.
Používateľ nesmie odosielať nevyžiadanú poštu (tzn. SPAM).
Používateľ nesmie zakladať falošné účty.
Používanie autosurfu, vkladanie stránky refundo.sk do iframe, vkladanie odkazov na nelegálne alebo neetické weby je zakázané.
Je zakázané navádzať návštevníkov k kliknutí na odkaz Refundo.sk pod zámienkou iného obsahu, ako na refundo.sk nájde (napr. súbor na stiahnutie, foto, video, ...)
Porušenie vyššie uvedených bodov vedie k zrušeniu účtu a neposkytnutie odmeny.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel vernostného programu kedykoľvek v jeho priebehu.
Odmeny sú právne nevymáhateľné.
Usporiadateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia portálu.
Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola alebo mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti so zapojením do vernostného programu alebo využívaním cashback portála Refundo.sk.
Tieto pravidlá sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a sú záväzné pre obe strany. Používateľ portálu svojím dobrovoľným vstúpením do vernostného programu potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.