Rovnako ako pri nákupoch v kamenných predajniach, má aj nakupujúci na internete svoje práva a predávajúci naopak povinnosti. Situácia, keď je z nejakého dôvodu nutné tovar zakúpený na internete vrátiť je pomerne častá. Niekedy všetko prebehne v poriadku. Existuje však už aj dosť prípadov, kedy v takom prípade začne robiť dotyčný e-shop problémy a oháňať sa paragrafmi, aby tovar či peniaze vracať nemusel.

Aké sú základné pravidlá pre vrátenie tovaru z e-shopu

Tým najzákladnejším pravidlom je, že podľa zákona možno tovar zakúpený na internete bez udania dôvodu do štrnástich dní vrátiť. Táto lehota je minimálna, v praxi sa dá stretnúť s mnohými prípadmi, keď e-shopy túto lehotu vo svojich obchodných podmienkach predĺžia. Napríklad obchod s módou About You, ponúka možnosť vrátiť tovar až po 100 dňoch od zakúpenia.

Vrátenie tovaru prebieha formou odstúpenia od zmluvy. Túto operáciu odporúčajú všetci právnici vykonať písomnou formou. Väčšina dobrých e-shopov má na svojich stránkach proces odstúpenia od zmluvy a vrátenie tovaru detailne popísaný a ponúka aj formulár odstúpenie od zmluvy. Ten je dobré vytlačiť a vyplnený poslať predajcovi. Súčasťou odstúpenie od zmluvy by mal byť aj opis tovaru a predovšetkým dôvodu, prečo od zmluvy odstupujete. V prípade takéhoto postupu máte istotu a dôkaz, že ste v zákonnej lehote predajcu naozaj kontaktovali. Tento dôkaz sa vám neskôr môže hodiť - viď nižšie.

Keď už sme pri zákonných lehotách, je nutné si uvedomiť, že vyššie spomínaná 14 denná lehota na vrátenie tovaru vám beží dvakrát. Prvých štrnásť dní máte na odstúpenie od zmluvy a ďalších 14 dní potom na samotné vrátenie tovaru. Určite je lepšie vrátiť tovar "bez zbytočného odkladu". Predídete tak prípadným problémom a mali by ste aj dostať peniaze za vrátený tovar skôr späť.

Pozor: Všetky spomínané 14-dňové lehoty bežia v kalendárnych, nie pracovných dňoch. Pokiaľ však lehota vyprší cez víkend či vo štátny sviatok, je jej posledným dňom najbližší pracovný deň.

Tovar nie sú spotrebitelia povinní vracať v pôvodnom obale. Netýka sa to len produktov, ktorých rozbalenie znemožňuje ďalší predaj z hygienických dôvodov. Náklady plynúce z dopravy vráteného tovaru späť e-shopu nesie zo zákona spotrebiteľ. Dobrou správou je, že mnoho e-shopov v rámci konkurenčného boja však ponúka možnosť vrátiť tovar úplne bezplatne, teda aj bez nákladov na dopravu.

Kedy nie je možné tovar kúpený na internete vrátiť

Nie všetok tovar zakúpený na internete možno vrátiť. Zákon okrem povinností samozrejme pamätá aj na práva predajcov.

Tovar zakúpený na internete nemožno vrátiť keď:

  • podlieha skaze
  • bol na želanie zákazníka špecificky upravené
  • bol rozbalený a nedá sa z hygienických dôvodov ďalej predať
  • bol rozbalený a podlieha ochranne autorských práv - napríklad programy, zvukové a obrazové záznamy (CD, DVD) a podobne.

Musí e-shop vrátiť peniaze? A čo robiť, keď robí s vrátením peňazí problémami

E-shop vám musí vrátiť peniaze rovnakým spôsobom, akým ich od vás dostal. Môže sa však s vami dohodnúť na inej variante, avšak je to dohoda = musíte s tým súhlasiť. Suma, ktorú vám musí e-shop vrátiť, musí byť rovnaká, akú ste mu zaplatili. Okrem samotnej ceny tovaru vám tak predajca zaplatí aj cenu za doručenie. Avšak nie tú, ktorú ste reálne zaplatili, ale len do výšky najlacnejšieho e-shopom ponúkaného spôsobu dopravy. Lehota, ktorú e-shop na vrátenie peňazí má, je potom 14 dní od zaslania tovaru späť.

Môže sa stať, že postupujete podľa návodu vyššie a napriek tomu vám e-shop odmieta peniaze v stanovenej lehote vrátiť. Potom je dobré ho na vaše práva a ich porušenie písomne ​​upozorniť (mailom, poštou). V tomto písomnom upozornení by mala byť výzva na uhradenie dlžnej sumy.

Pokiaľ ani tak e-shop peniaze nevráti, zostáva vám tak už len právne cesta. A to formou predžalobnej výzvy, tú odovzdajte osobne, mailom alebo doporučene poštou a dajte tam dôkaz o tom, že ste od zmluvy odstúpili. Ak ste dodržali všetko čo bolo v článku vyššie popísané a máte od všetkého doklad, potom sa svojich práv s najväčšou pravdepodobnosťou nakoniec domôžete a e-shop ustúpi.

Poslednou možnosťou, ak všetko vyššie nezaberie, je dať celú vec na súd formou žaloby na e-shop alebo platobného rozkazu.

Ako ušetriť za nákupy na internete ešte viac peňazí

Viete, že najväčší úsporu za vaše nákupy na internete získate, keď využijete cashback, napríklad ten od Refundo.sk. Suma, ktorú od Refundo.sk vlani niektorí užívatelia v rámci cashbacku dostali, dosahovala takmer 1.000 eur. Prečítajte si, ako cashback funguje.

Peniaze späť za vaše nákupy môžete získať už na viac ako 650 obľúbených e-shopoch. A to ako na slovenských, tak i tých zahraničných.