Vláda prijala kvôli nepriaznivému vývoji pandémie covid-19 ďalšie sprísňujúce opatrenia, medzi ktoré patrí aj povinnosť nosiť respirátor FFP2 v obchode a v hromadnej doprave a od 15. marca aj vo všetkých interiéroch (okrem domácností).

Pri respirátoroch a rúškach nezáleží len na tom, či sú alebo nie sú vyrobené z nano materiálov. Dôležitým kritériom je, akú normu spĺňajú. Pri respirátoroch je kľúčové označenie FFP2 či KN95 - to je zárukou požadovanej filtračnej účinnosti. Respirátory potom nesmú mať výdychový ventil.

Typy respirátorov - FFP1, FFP2, FFP3, KN95, aký je v tom rozdiel?

Zatiaľ čo rúško bráni úniku mikroorganizmov smerom von, takže používaním rúška chránite svoje okolie, respirátor s výdychovým ventilom chráni pred nákazou jeho nositeľa. Výdychom z ventilu totiž dochádza k šíreniu kvapočiek do okolia. Ak chcete teda chrániť pomocou respirátoru seba a okolie noste len respirátor bez výdychového ventilu.

Respirátory sa členia do filtračných tried podľa toho, akú vysokú ochranu poskytujú, presne akú vysokú majú filtračnú účinnosť.

Respirátory triedy  FFP1 

Jedná se o základné respirátory s najnižším stupňom ochrany s účinnosťou minimálne 80 %. Nehodia sa k ochrane pred vírusmi. Používajú sa v stavebnom a potravinárskom priemysle.

Respirátory triedy FFP2 či KN95

Tieto respirátory majú filtračnú účinnosť najmenej 94 % a už sa dajú efektívne použiť na zníženie rizika nakazenia koronavírusom. Ich nosením splníte podmienku ministerstva zdravotníctva. Cena za jeden kus kvalitného FFP2 respirátoru českej (prípadne slovenskej) výroby sa pohybuje okolo 1 - 1,50 eura za kus.

Tip: Kvalitné respirátory triedy FFP2 českého výrobcu GOOD MASK majú viac ako 95 % účinnosť

Zatiaľ čo trieda FFP2 je označenie podľa európskych noriem, tak KN95 je označenie platné podľa čínskych noriem. Respirátor KN95 má filtračnú účinnosť najmenej 95 %. Cena čínskeho respirátoru KN95 sa pohybuje okolo 50 centov za kus. Na Slovensku sa však môže predávať iba taký respirátor KN95, ktorý  bol testovaný aj európskou normou EN 149. Okrem zadrženia prachových častíc totiž respirátory KN95 nie sú testované aj na záchyt parafínového oleja. Proti koronavírusu prenášanému kvapôčkami tak respirátor KN95 nechráni rovnako kvalitne ako respirá

FFP2 respirátory ponúka napríklad:

Respirátory triedy  FFP3

Tieto respirátory poskytujú najvyššiu mieru ochrany. Ich účinnosť je minimálne 99 %. Za nákup takéhoto respirátoru si musíte priplatiť. Cena za kus kvalitního FFP3 respirátora začína na 3 až 4 eurách.

Respirátory chránia svojho nositeľa len určitú domu, väčšinou maximálne 24 hodín. Väčšina respirátorov je jednorázových a pri opakovanom použití respirátora sa jeho účinnosť výrazne znižuje. Ak chcete respirátor používať opakovane, musíte si obstarať taký, ktorý to umožňuje.